Net Design Shop : Ready Shopping site
 

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์
Member Login               Search :             language    :    thai eng

 วิธีการสั่งซื้อพาเลทและจัดส่งพาเลท

 

1.ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อการ


    1.1ขายพาเลทพลาสติกมือสอง


    1.2ซื้อพาเลทพลาสติกใหม่ และพาเลทมือสอง


    1.3เช่าพาเลทพลาสติกใหม่ และพาเลทมือสอง


ติดต่อได้ที่ เบอร์สำนักงาน 0-2429-5698  เบอร์แฟกซ์ 0-2429-5697 หรือ


เบอร์สายด่วน 094-925-2569,064-934-6154(คุณเชษฐ์)2.ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ(สำคัญมาก) เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพ โดยผู้ติดต่อ


ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เมื่อต้องการใบเสนอราคารับซื้อพาเลท ซื้อพาเลท และเช่าพาเลท


      2.1 กรณีนิติบุคคล ต้องแสดงเอกสาร หนังสือรับรองและ ภ.พ.20 ที่อยู่ เบอร์สำนักงาน เบอร์แฟกซ์


เบอร์มือถือ และชื่อของผู้ที่จะประสานงาน


      2.2 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อการตรวจสอบ


หจก.ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่เสนอราคาซื้อพาเลท ให้กับผู้ที่ไม่ยืนยันตัวตน


ตามเอกสารข้างต้นอย่างเด็ดขาด !!!การจัดส่งพาเลท


1.กรณีการสั่งซื้อพาเลท ยอดการจัดส่งขั้นต่ำ 50 ตัวขึ้นไป เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล


หจก.ฯ ยินดีจัดส่งให้ฟรี (หจก.ฯ มีเฉพาะรถวิ่งร่วมในการให้บริการเท่านั้น)


***เฉพาะพาเลทรุ่น 100x120, 110x110 และ 120x120 ส่วนรุ่นอื่นๆ อาจจะมีจำนวนการบรรทุก


ที่แตกต่างกันไปกรุณาสอบถามเป็นกรณี***


2.กรณีการสั่งซื้อพาเลทไม่ถึง 50 ตัว ผู้ใช้บริการต้องเข้ามารับเองที่ หจก.ฯ (ตามแผนที่ในเว็บไซด์)


3.กรณีการเช่าพาเลท ลูกค้าต้องมารับ-ส่ง สินค้าด้วยตนเอง หรือใช้บริการรถวิ่งร่วมของ หจก.ฯ ตามที่สะดวก


(หจก.ฯ ไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับค่าบริการดังกล่าว ลูกค้าสามารถตกลง ต่อรองราคา


กับเจ้าของรถวิ่งร่วมผู้ให้บริการได้โดยตรง)


4.กรณีการรับซื้อพาเลทมือสอง หจก.ฯ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง รถขนส่งและคนงานในการคัดแยกสินค้า


ผู้ขายบริการรถ Fork Lift ตักขึ้นรถขนส่งของ หจก.ฯ


(กรณีมีการตกลงขายพาเลทพลาสติกมือสอง ให้แก่ หจก.ฯ แล้วมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันนัดรับสินค้า


ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ วันรับสินค้าให้กับ หจก.ฯ เท่านั้น) 

 

 

 

 ***หจก.ฯ ดำเนินธุรกิจ อย่างตรงไปตรงมา คัดสรรสินค้าดี มีคุณภาพ ราคายุติธรรม***


พร้อมบริการทุกท่านดุจญาติมิตร